Grijs-blauwe huidverkleuring

Het kan zijn dat u de laatste tijd iets vernomen hebt over een grijsblauwe huidverkleuring na gebruik van colloïdaal zilver. Ook hier betreft het wederom geen colloïdaal zilver. De oorzaak van wat er gebeurd is ionisch zilver.

Daar waar een huidverkleuring is opgetreden, hebben personen geprobeerd colloïdaal zilver thuis te maken. Het is onmogelijk om thuis echt colloïdaal zilver te maken. Men maakt thuis, afhankelijk van de methode, tussen de 80 tot 100% ionisch zilver. Vaak wil men dan ook nog hoge concentraties (tussen de 50ppm en 500 ppm) maken en voegt men keukenzout toe om de productie te versnellen.

Door het toevoegen van keukenzout, natriumchloride (NaCl), wordt zilverchloride gevormd, doordat het ionisch zilver direct reageert met het Chloor van het keukenzout. Door dit proces worden grote deeltjes zilverchloride gevormd. Het is algemeen bekend dat een huidverkleuring kan optreden door inname van zilverchloride. Dit fenomeen wordt Argyrie genoemd.

Het is de grootste onzin om dit in verband te brengen met echt colloïdaal zilver met een concentratie van 10 ppm en een deeltjes grootte van 0.65 nanometer, een factor duizend kleiner dan de zilverchloride deeltjes. Echt colloïdaal zilver van deze kwaliteit kan nooit een oorzaak zijn voor Argyrie.

BESTSELLERS