Wat zegt de Nederlandse overheid over de maximaal toegestane inname van Zilver?

Herhaaldelijk merken we dat de gegevens op onze site en verpakking niet tot de verbeelding spreken omdat er geen referentiegegevens zijn. Daarom zijn hierna twee voorbeelden uitgewerkt. De criteria die door de overheid zijn opgesteld gelden als referentie.
De eerste referentie betreft de kwaliteitseisen van het Waterleidingbesluit Bijlage A. behorende bij de artikelen 4 tot en met 4d.

De tweede referentie betreft de toegestane MAC waarde op uw werkplek zoals vastgelegd in de Staatscourant 28 december 2006, nr. 252/ pag. 23.

Eerste referentie:

In de navolgende vergelijking proberen wij u inzicht te geven door een vergelijking te maken tussen hetgeen u elke dag mag innemen door leidingwater te drinken en het per ongeluk doorslikken van 10 ppm colloïdaal zilver.

Men hoort vaker dat het gezond is om elke dag minstens 1,5 liter water te drinken. Dit is 1500 cc.

Lood: We nemen nu het voorbeeld van de toegestane hoeveelheid lood volgens het waterleidingbesluit zoals vermeld in onderstaande tabel.

Parameter Maximum waarde  Eenheid Maximum waarde in ppm
Arseen 10 μg/l 0.01
Boor 0.5 mg/l 0.5
Cadmium 5 μg/l 0.005
Chroom 50 μg/l 0.05
Cyaniden 50 μg/l 0.05
Fluoride 1.1 mg/l 1.1
Koper 2 mg/l 2
Kwik 1 μg/l 0.001
Lood 10 μg/l 0.01
Nikkel 20 μg/l 0.02

Men mag dan conform de tabel bij het drinken van 1,5 liter leidingwater 1,5 ltr x 10 μg/l =
per dag 15 μg lood innemen. Men mag aannemen dat dit een leven lang geldt, aangezien dergelijke restricties niet vermeld worden.

Conclusie vergelijking

Colloïdaal zilver:
Men slikt per ongeluk 5 cc colloïdaal zilver van 10 ppm in.
De hoeveelheid zilver die men dan inneemt is 5 * 10 * 10-6 gr = 50 μg per dag, slechts drie maal zoveel als het giftige lood.

In bijvoorbeeld 5 dagen krijgt men dus 250 μg zilver binnen.

In bijvoorbeeld 20 jaar leidingwater drinken mag men 109500 μg lood binnen krijgen.

De conclusie van dit vergelijk is dat men in 20 jaar 109500/250 = 762 keer 5 dagen  50 μg zilver zou mogen innemen zonder de toegestane hoeveelheid lood te overschrijden. Dit komt neer op 762/20 = 38 keer per jaar, bijna iedere week 250 μg, een bijna continue inname.

Voorts zijn alle stoffen vermeld in de tabel bij inname niet zonder gevaar voor het lichaam.

Richtlijnen Verenigde Staten:

EPA richtlijn uit de Verenigde Staten betreffende de inname van zilver door voeding en drank voor een persoon van 160 pound (72.5 kg) bedraagt 364 μg per dag.

De EPA voorgestelde maximale hoeveelheid zilver in drinkwater bedraagt: 0.1 mgr/l (0.1 ppm)

De EPA maximale dagelijkse consumptie van zilver, gebaseerd op een dagelijkse consumptie, zou 1,09 mgr per dag niet mogen overschrijden. Dit is 100 ml  colloïdaal zilver per dag.

Tweede referentie:

In de navolgende vergelijking proberen wij u een inzicht te geven door een vergelijking te maken tussen hetgeen u elke dag op uw werkplek mag inademen en het gebruik van 10 ppm colloïdaal zilver.

MAC waarde zilver:

Metallisch (colloïdaal zilver is metallisch):
De MAC waarde is de Maximaal Aanvaarde Concentratie van een stof in de lucht op een werkplek waarbij uitgegaan wordt van een 8-urige werkdag en een 40-urige werkweek.
Men mag dus 5 dagen per week 8 uur lang lucht inademen die bevuild is met een stof indien de concentratie in de lucht lager is dan de MAC waarde zonder dat men daar gezondheidsschade van zal ondervinden. De MAC waarden worden door de overheid vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

We nemen nu als voorbeeld de MAC waarde voor zilver, metallisch. Deze waarde is 0,1 mgr/m3. Zie Staatscourant 28 december 2006, nr. 252/ pag. 23. Voor zilver verbindingen ligt deze waarde een factor 10 lager en wel op 0,01 mgr/m3.

Voor lood geldt een maximum van 70 μg per 100 ml bloed. Een volwassene met gemiddeld 5 liter = 5000 ml bloed mag dus zonder blijvende gezondheidsschade 5000 ml * 70 μg/100 ml = 3500 μg lood in het bloed hebben.

Een volwassen persoon ademt elke dag meer dan 16000 liter = 16 m3 lucht in en uit. Dit betekent dat deze persoon per werkdag van 8 uur gemiddeld minimaal 5,3 m3 lucht inademt.
Stel nu dat de persoon de hele dag werkt in een omgeving waar de toegestane hoeveelheid van 0,1 mgr/ m3 zilver aanwezig is in lucht. Dit betekent dat deze persoon 5,3 m3 * 0,1 mgr/ m3 = 0,53 mgr zilver binnen krijgt. 0,53 mgr = 530 μg

Conclusie: Volgens de overheid mag een persoon die aan het arbeidsproces deelneemt gedurende veertig jaar elke dag blootgesteld worden aan het inademen van 530 μg zilver per dag.

Lange termijn:

Gedurende 40 jaar zal deze persoon bij 200 werkdagen per jaar 40 * 200 * 530 μg zilver = 4.240.000 μg zilver = 4.240 mg zilver = 4.24 gr zilver mogen inademen/innemen zonder enige blijvende schadelijke gevolgen voor zijn gezondheid.

U mag dus 40 jaar lang elke dag 530 μg zilver innemen.
25 ml 10 ppm colloïdaal zilver geeft in totaal 250 μg inname. dat is 50 μg per dag. Men zou echter zelfs 10 maal zoveel elke dag gedurende 40 jaar kunnen innemen zonder blijvende schadelijke gevolgen.

BESTSELLERS