Kwaliteit

Kwaliteit is een woord dat voor velerlei uitleg vatbaar is. Zeker als het enkel wordt getoetst aan persoonlijke voorkeuren.

Voor Crystal echter bestaat er voor kwaliteit slechts één criterium: kwaliteit moet meetbaar zijn. Glashard, helder en in onwrikbare cijfers.

Kwaliteitsonderzoek Hogeschool Zuyd

Wij kunnen de kwaliteit van Crystal garanderen door Nederlandse leveranciers van colloïdaal zilver, zilverzalf en colloïdaal goud onder de loep te laten nemen door Hogeschool Zuyd.

Hogeschool Zuyd heeft een kwaliteitsonderzoek van colloïdaal zilver, zilverzalf en colloïdaal goud gedaan bij een tiental Nederlandse colloïdaal zilver en goud leveranciers.

Bekijk hieronder enkele conclusies uit het rapport van Crystal colloïdaal zilver en goud.

Conclusies rapport Zilver

  • Alleen Crystal levert een product waarvan de opgegeven concentratie zilver en de gemeten concentratie zilver met elkaar overeenkomen.
  • Als er vanuit wordt gegaan dat colloïdaal zilver uit meer dan 50% colloïdaal deeltjes moet bestaan en dus minder dan 50% ionisch zilver mag bevatten, is Crystal de enige leverancier die colloïdaal zilver levert.
  • De opgegeven deeltjesgrootte van het product wordt alleen gewaarborgd door Crystal en ligt vele malen lager dan de deeltjesgrootte van de andere leveranciers.
Download rapport zilver

Conclusies rapport Goud

  • De producten die als beste uit dit onderzoek komen zijn de colloïdaal goud producten van de fabrikanten Crystal, De stralende zon en Multiwave Healing.
  • De fabrikanten Crystal en Multiwave Healing komen de opgegeven waarden na.
  • De fabrikanten die de concentratie hebben opgegeven maar deze niet nakomen zijn: Cruydhof, N.G.C. Energy Healing b.v. en Totaal Balans.
  • De fabrikanten die de deeltjesgrootte hebben opgegeven, maar deze niet nakomen zijn: Meditech Europe en Natuurlijk mineraal.
Download rapport goud

Crystal vs andere leveranciers

Hieronder vindt u een overzicht van het verschil in effectief werkzaam oppervlak tussen Crystal en andere leveranciers.

De concentratie in een product is eigenlijke niets zeggend. Indien een concentratie van bijvoorbeeld 10 ppm (mg/l) zilver in de vorm van een klontje voorkomt in een liter dan is het effectief werkzaam oppervlak 6 mm2. Dit klontje doet helemaal niets.

Verdeelt men dit klontje in deeltjes van 0,65 nanometer dan is het effectief werkzaam oppervlak maar liefs 7,1 m2 en heeft men 5,6 miljard maal een miljard deeltjes. Deze doen allemaal hun werk.

Het is inderdaad zoals professor Gibbs zei: De deeltjes grootte is alles bepalend voor colloïden.

Voor een uitgebreide informatie van het effectief werkzaam oppervlak ga naar ons kenniscentrum

Verder is het voor u interessant om het boek van Prof. Gibbs door te nemen voor verdere informatie.

m2/l Crystal Andere leverancier

Crystal

Andere leverancier* Effectief werkzaam oppervlak in m2/l

Leveranciers onder de loep

Wat u hieronder ziet is een overzicht van hetgene leveranciers op hun verpakking zetten wat erin zit en daadwerkelijk gemeten is door onafhankelijke en gecertificeerde laboratoria.

Op deze pagina in het kennis centrum vindt u de analyse resultaten van het laboratorium.

Het blauwe vlak van de cirkel is hetgene wat u denkt te kopen en het rode vlak is hetgene wat u daadwerkelijk krijgt.

mg/l Gemeten waarde Opgegeven waarde

Crystal

Andere leverancier

Opgegeven waarde

Gemeten waarde

* Concentratie in mg/l (ppm)

Voor het Laboratorium rapport, ga naar het kennis centrum.

Bereken zelf het totale oppervlak van de deeltjes

of wel “Het effectief werkzaam oppervlak”

1. Kies een colloïdaal

2. Vul de concentratie in

3. Vul de deeltjes grootte in

Het resultaat van colloïdaal -

- oppervlakte in cm2/l

- oppervlakte in m2/l