Kleur écht colloïdaal zilver

In tegenstelling tot de meeste colloïdaal zilver producten is Crystal colloïdaal zilver een amberkleurige vloeistof, gelijkend op donkere, gekoelde thee. Het is de hoge concentratie van de Crystal zilverdeeltjes en niet de deeltjesgrootte of verontreiniging, die deze karakteristieke kleur van Crystal colloïdaal zilver bepaalt.

Voorheen was men in de veronderstelling dat de donkere kleur zou duiden op de aanwezigheid van grote zilverdeeltjes. Dit is wel het geval voor colloïdaal zilver waarbij andere productiemethoden worden gebruikt.
Een waterige kleur duidt op het feit dat het geen colloïdaal zilver is, maar ionisch zilver.

De zeer kleine deeltjesgrootte van Crystal colloïdaal zilver wordt bevestigd door gebruik te maken van de modernste meetmethoden, speciaal ontwikkeld voor het meten van deeltjes van deze afmeting.

Het High Performance Particle Size (HPPS) meetinstrument, geproduceerd door Malvern Instrument Ltd in Engeland, is in staat om zelfs colloïdaal deeltjes met een afmeting van 0.65 nm te meten. Het deeltjesrapport van de Malvern HPPS geeft aan dat de deeltjes van Crystal Silver een diameter hebben van 0.65, nm hetgeen overeenkomt met 19 tot 20 atomen. Daarmee zijn deze deeltjes de kleinste colloïdaal zilverdeeltjes in enig product op de markt.

Na opening kan de kleur van Crystal Silver veranderen in grijs, afhankelijk van de aanwezige atmosferische vervuiling. Deze kleurverandering is geen indicatie voor een probleem met het product en is geen reden tot bezorgdheid. Het heeft geen effect op de effectiviteit (werking) van het product.

BESTSELLERS