Enkele zaken die men moet weten i.v.m. de vooroordelen die er bestaan om van Glas naar PET over te schakelen.

  • Het is belangrijk dat men verschil maakt tussen ionisch zilver en colloïdaal zilver indien men colloïdaal zilver of andere colloïden gaat afvullen in flessen. Zoals men misschien weet, bestaat ionisch zilverwater uit zilverionen en water. Zilver ionen missen een elektron en zijn daardoor instabiel en altijd op zoek naar dit elektron. Ionisch zilver gaat in dit kader ontzettend graag een reactie aan met chloor en vormt zo zilverchloride. Indien men dus ionisch zilver afvult in flessen moet dat gebeuren in flessen waarin geen sporen van chloor aanwezig zijn. PE en PET bevatten geen chloor. Daarom zou men er zelfs ionisch zilver in kunnen afvullen.
  • Men zal dus de uitspraak dat men colloïdaal zilver niet mag verpakken in plastic wel moeten specificeren, omdat er duizenden soorten plastic zijn. Toch is het zo dat men zulke uitspraken op sites vindt van colloïdaal zilver leveranciers die nog niet eens weten wat ze leveren. Ze maken uitstekend gebruik van de angst bij mensen. Dat werkt altijd perfect, maar het is niet gestoeld op enige kennis.

  • Colloïdaal zilver is zilver deeltjes in suspensie in water. Zoals men weet zijn beide materialen heel erg stabiel. Het is een fundamenteel ander product. Men moet zich goed realiseren dat echt colloïdaal zilver gewoon zilver deeltjes zijn in water. Zilver reageert niet met PET of PE en water evenmin. Waardoor zou er dan een reactie op kunnen treden?
  • De deeltjes zilver blijven in suspensie zolang het Zeta potentiaal op het juiste niveau blijft. Verandert het Zeta potentiaal dan kan agglomeratie (samenklontering) optreden waardoor de deeltjes groter worden en het product aan effectiviteit verliest. Het Zeta potentiaal wederom, kan beïnvloed worden indien de geleidbaarheid van het dragermateriaal (hier water) verandert. De geleidbaarheid van het water kan alleen door geleidingverhogende substanties worden verhoogd. Denk hier aan bijv. luchtverontreiniging. Indien men colloïdaal zilver zou afvullen onder stikstof, dan zou het een onbeperkte houdbaarheid hebben. Het mag echter niet bevriezen, omdat dit het Zeta potentiaal beïnvloed door de kristalvorming van het water.

  • Zowel PE als PET geeft geen stoffen af die de geleidbaarheid kunnen verhogen, omdat ze er gewoon niet in zitten. Buiten het feit dat PET super barrière eigenschappen heeft en niets afgeeft aan het gebottelde product.
  • Verder bewaren we sinds maart 2011 onze Producten in de nu gebruikte flesjes in bewaring zonder dat er enige verandering van kwaliteit is opgetreden.
  • U zult nu begrijpen dat wij ons niet laten leiden door allerlei onzin die op internet te lezen is. Indien we dat wel zouden doen zouden we commercie boven kwaliteit stellen, doordat we misschien klanten zouden missen die deze onzin geloven. Commercie boven kwaliteit stellen vindt onze firma ondenkbaar.
  • Voor de verpakking van al onze producten zijn wij overgestapt van Glas naar PET. Dit hebben wij gedaan i.v.m. milieuredenen (transport, veel zwaarder) en de kans op breuk tijdens transport. De CO2 uitstoot van een glazen fles is ongeveer 2 keer zo groot als een PET Fles.
  • Ook wij zien de beelden van de vervuiling van de aarde en hebben daar heel veel moeite mee. De oorzaak van deze vervuiling is echter niet het plastic maar hoe wij hiermee omgaan. Indien we nu de kunststof de schuld geven gaat er in de toekomst niets veranderen. Het zal alleen veranderen indien wij allemaal ons gedrag aanpassen en heel bewust worden van het werkelijke probleem.
  • Wij staan voor maar één ding en dat is kwaliteit die wij altijd garanderen.

BESTSELLERS