Colloïdaal zilver van Crystal

Colloïdaal zilver van Crystal is echt colloïdaal zilver (niet ionisch), bestaande uit een mengsel van zeer kleine zilver deeltjes gemaakt uit 0,9999 puur zilver in Grander® gevitaliseerd ultra puur water. Dit betekent dat het grootste gedeelte van Crystal colloïdaal zilverwater bestaat uit zilverdeeltjes, en niet uit zilverionen. Ons colloïdaal zilver smaakt naar water. Een licht metallische smaak is echter wel eens gehoord.

 • Concentratie van 10 PPM, bestaande uit 80,5% colloïdale zilverdeeltjes met een grootte van 0,65 nanometer. Deze samenstelling zorgt ervoor dat zilverwater van Crystal het grootste effectief werkzaam oppervlak heeft van 7,1m2/liter.
 • Gegarandeerd de hoogste concentratie van 80,5% colloïdaal zilverdeeltjes ter wereld.
 • We analyseren de kwaliteit van andere leveranciers en constateren bij veel leveranciers schrikbarende resultaten. Zij leveren ten hoogste 10% colloïdale zilverdeeltjes, en voor de rest ionisch zilver.

Wat is echt colloïdaal zilver?

Producten met echt colloïdaal zilver zijn vanwege de hoge complexiteit van het productieproces en de daaruit voortvloeiende hoge kosten helaas de minst voorkomende vormen van colloidaal zilverwater op de markt. Echt colloidaal zilver is zilver in deeltjesvorm (bolletjes) in water. In de techniek worden deze bolletjes colloïden genoemd als de afmeting groter is dan 1 atoom en kleiner dan 100.000 nanometer. Wij vinden dat enkel een product met meer dan 50% colloïdale zilverdeeltjes verkocht mag worden als colloïdaal zilver.

Soorten colloïdaal zilver

Consumenten worden vaak benadeeld, omdat ionisch- en proteïnezilver verkocht worden als echt colloïdaal zilver. Er zijn op dit moment drie verschillende soorten zilverwater die verkocht worden als ‘colloïdaal zilver’:

 • Ionisch zilver
 • Proteïne zilver
 • Echt colloidaal zilver (nano zilver)

Wat is ionisch zilver?

De samenstelling van deze producten bestaat uit maximaal 10% echt colloidaal zilver en minimaal 90% zilverionen. Bedrijven die ionisch zilver verkopen en beweren dat hun product echt colloïdaal zilver is, proberen u -de koper- in verwarring te brengen. Als het product helder en kleurloos is, dan is er sprake van ionisch zilver, geen echt colloïdaal zilver.

We analyseren de kwaliteit van andere leveranciers en constateren bij veel leveranciers schrikbarende resultaten. Zij leveren ten hoogste 10% colloïdale zilverdeeltjes, en voor de rest ionisch zilver.

Verschil ionisch en colloïdaal

 • Anders in deeltjesgrootte
 • Ionisch zilver is zilver opgelost in water, ook wel zilverionen genoemd.
 • Colloïdaal zilver zijn zilver deeltjes in water. Zilverionen gaan in het lichaam een verbinding aan met chloor en vormen zo zilverchloride. Colloïdale zilverdeeltjes doen dat niet.

Waarom kiezen voor Crystal?

Om er zeker van te zijn dat u de allerhoogste kwaliteit echt colloïdaal zilver koopt, heeft u 4 specificaties nodig. Crystal is na jaren van analyseren geen enkele producent tegengekomen die colloïdaal zilverwater levert met een betere kwaliteit dan dat van ons.

Crystal colloidaal zilverwater is een heldere amberkleurige vloeistof. Aan de kleur van colloïdaal zilver kunt u makkelijk zien of u echt colloidaal zilver gekocht hebt. Echt colloidaal zilverwater is namelijk een amberkleurige vloeistof: het doet denken aan gekoelde thee. Echt colloïdaal zilver dankt zijn karakteristieke kleur aan de hoge concentratie zilver deeltjes, het zijn dus de aanwezige zilver deeltjes die de kleur veroorzaken. Dit in tegenstelling tot de meeste zogenaamde colloidaal zilver producten op de markt waarbij de vloeistof er als water uitziet. Deze producten bestaan uit ionisch zilver en soms ontbreekt zelfs dat.

 • Alleen Crystal levert een product waarvan de opgegeven concentratie zilver en de gemeten concentratie zilver met elkaar overeenkomen.

 • Als er vanuit wordt gegaan dat colloidaal zilverwater uit meer dan 50% colloïdaal deeltjes moet bestaan en dus minder dan 50% ionisch zilver mag bevatten, is Crystal de enige leverancier die colloïdaal zilver levert.

 • De opgegeven deeltjesgrootte van het product wordt alleen gewaarborgd door Crystal en ligt vele malen lager dan de deeltjesgrootte van de andere leveranciers.

Om er zeker van te zijn dat u de allerhoogste kwaliteit echt colloïdaal zilver koopt, heeft u 4 specificaties nodig. Crystal is na jaren van analyseren geen enkele producent tegengekomen die colloidaal zilverwater levert met een betere kwaliteit dan Crystal.

Welke 4 specificaties?

Producten met echt colloïdaal zilver zijn vanwege de hoge complexiteit van het productieproces en de daaruit voortvloeiende hoge kosten helaas de minst voorkomende vormen van colloidaal zilverwater op de markt. Echt colloidaal zilver is zilver in deeltjesvorm (bolletjes) in water. In de techniek worden deze bolletjes kolloiden genoemd als de afmeting groter is dan 1 atoom en kleiner dan 100.000 nanometer. Wij vinden dat enkel een product met meer dan 50% colloïdaal zilverdeeltjes verkocht mag worden als colloïdaal zilver of colloidaal zilverwater. Crystal colloidaal zilver bevat 80,5 procent colloïdaal zilver.

Zilverproteïneproducten zijn na ionisch zilver producten de meest voorkomende producten die worden verkocht als colloidaal zilver. Deze producten zijn eenvoudig te herkennen aan de concentratie van 30 ppm of hoger. Zilver proteïne bestaat uit zilverdeeltjes en een eiwitbindmiddel. Dit bindmiddel zorgt ervoor dat de grote deeltjes in de vloeistof blijven zweven. Zilver proteïne is zeer eenvoudig te produceren door water toe te voegen aan zilver eiwitpoeder dat bij verschillende chemische bedrijven te koop is. Het gebruik van zilverproteïne raden wij u ten strengste af vanwege de vaak hoge concentratie, de veel te grote zilverdeeltjes en het aanwezige eiwitbindmiddel.

Hier ziet u het overzicht van de prijs-kwaliteit verhouding van ons colloïdaal zilver. Zoals u kunt zien is de prijs van Crystal colloïdaal zilver per effectiviteit het laagst. Uitgebreide informatie vindt u in de rapporten van de Hogeschool Zuyd.

De Hogeschool Zuyd (Heerlen, NL) heeft een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van verschillende leveranciers van Nederlandse colloïdaal zilver en zilverzalf. U leest hieronder enkele conclusies van het onderzoek. Deze conclusies kunt u ook terugvinden in het rapport. Het volledige rapport kunt u downloaden door onder de conclusies op “download rapport zilver’ te klikken.
 • Alleen Crystal levert een product waarvan de opgegeven concentratie zilver en de gemeten concentratie zilver met elkaar overeenkomen.

 • Als er vanuit wordt gegaan dat colloidaal zilverwater uit meer dan 50% colloïdaal deeltjes moet bestaan en dus minder dan 50% ionisch zilver mag bevatten, is Crystal de enige leverancier die colloïdaal zilver levert.

 • De opgegeven deeltjesgrootte van het product wordt alleen gewaarborgd door Crystal en ligt vele malen lager dan de deeltjesgrootte van de andere leveranciers.

Crystal colloidaal zilverwater is een heldere amberkleurige vloeistof. Aan de kleur van colloïdaal zilver kunt u makkelijk zien of u echt colloidaal zilver gekocht hebt. Echt colloidaal zilverwater is namelijk een amberkleurige vloeistof: het doet denken aan gekoelde thee. Echt colloïdaal zilver dankt zijn karakteristieke kleur aan de hoge concentratie zilver deeltjes, het zijn dus de aanwezige zilver deeltjes die de kleur veroorzaken. Dit in tegenstelling tot de meeste zogenaamde colloidaal zilver producten op de markt waarbij de vloeistof er als water uitziet. Deze producten bestaan uit ionisch zilver en soms ontbreekt zelfs dat.

Concentratie

Ons zilverwater heeft een concentratie van 10 ppm. Maar wat betekent 10 ppm nou
precies en waarom zeggen wij dat deze waarde alleen nietszeggend is?

Ppm is bij vloeistoffen hetzelfde als milligram per liter (mg/l).

Voor veel producenten is ppm een “Unique Selling Point”. Vaak wordt het als enige waarde aangegeven op de verpakking/website. Voor veel gebruikers van colloidaal zilver is ppm een maatstaaf voor kwaliteit: hoe hoger het ppm, hoe beter de kwaliteit. Dit is iets wat veel producenten u willen doen geloven, maar is absoluut niet waar!

Lees hier meer in het artikel >

Download vergelijkingstabel

Deeltjesgrootte

Zilverwater van Crystal bestaat voor 97% uit zilver deeltjes met een grootte van 0,65 nanometer. Deze deeltjes bestaan uit ± 19 – 20 atomen. De overige 3% heeft een deeltjesgrootte van 2,8 nanometer. Het is natuurkundig gezien onmogelijk om kleinere zilver deeltjes in water te laten bestaan, omdat de natuurwetten dit niet toestaan. Er bestaan dus geen kleinere zilver deeltjes dan die van Crystal colloïdaal zilver. Dit is een van redenen waarom wij de beste kwaliteit colloidaal zilverwater leveren. De deeltjesgrootte is bepalend voor de effectiviteit van colloidaal zilver, want hoe kleiner het deeltje, hoe meer deeltjes en hoe effectiever het product.

Professor Ronald J. Gibbs was van 1984 tot 2000 directeur van het centrum voor colloïdale wetenschappen aan de Universiteit van Delaware. In zijn boek schreef hij het volgende:

“The size of the particles in colloidal silver suspensions we use, are very important. Particle size controls the effectiveness of the colloidal silver suspension”

Download vergelijkingstabel

Samenstelling, colloïdaal vs ionisch

Wanneer noemen we een vloeistof colloïdaal zilver?
Als de vloeistof meer dan 50% colloidaal zilver en dus minder dan 50% ionisch zilver bevat.

Het colloïdaal zilverwater van Crystal bevat 80,5% colloïdaal zilver en 19,5% ionisch zilver. Ons colloidaal zilver bevat ionisch zilver, omdat bij de productie van colloïdaal zilver altijd ionisch zilver ontstaat. Ionisch zilver en colloidaal zilver zijn qua werking niet met elkaar te vergelijken, het zijn twee compleet verschillende stoffen. Uit onderzoek van de Hogeschool Zuyd (Heerlen, NL) is gebleken dat de meeste producten voor maar 10% uit colloidaal zilver en 90% uit ionisch zilver bestaan.

Download vergelijkingstabel

Effectief werkzaam oppervlak

Het effectief werkzaam oppervlak is de belangrijkste waarde die de kwaliteit van colloïdaal zilverwater weergeeft. Bij Crystal colloidaal zilver 10 ppm is dit maar liefst 7,1m2/l. Hoe groter het effectief werkzaam oppervlak, hoe effectiever het colloïdaal zilver. Het effectief werkzaam oppervlak is de belangrijkste waarde voor de kwaliteit van een colloïdaal, omdat deze bepaald wordt door de specificaties van colloïdaal zilver. Hoe beter de specificaties, hoe beter het colloïdaal zilver.

Het werkzaam oppervlak wordt bepaald door de hoeveelheid zilver, aangeduid in ppm (mg/l), de deeltjesgrootte en het percentage colloidaal zilver. Het ionisch zilver kan niet worden meegerekend, omdat het geen deeltjes zijn. Hoe kleiner het deeltje, hoe groter het aantal deeltjes, hoe groter het totale oppervlak van alle deeltjes oftewel het effectief werkzaam oppervlak.

Download vergelijkingstabel

BESTSELLERS